Rešenja za kompanije

5àsec je prisutan i u korporativnom sektoru i nudi brojna rešenja i usluge kompanijama.


Zahvaljujući našem znanju, modernoj opremi i adekvatnim IT alatima, nudimo širok raspon usluga malim, srednjim i velikim preduzećima:

  • Čišćenje radnih uniformi
  • Konsijerž usluge sa mestom preuzimanja / isporuke

Ako nam ukažete poverenje, iskusićete:

  • Profesionalni kvalitet koji postižemo najkvalitetnijim obukama, korišćenjem najmodernije opreme i najkvalitetnijih hemijskih sredstava
  • Sistem kontrole troškova
  • Efikasnu logistiku
  • Sistem praćenja
  • Statistika i izveštaji
  • Jasan sistem naplate

 Kontakt: