Promovišemo inovacije

5àsec je nedavno ojačao tim za istraživanje i razvoj kako bi se podstakle inovacije i poboljšanja unutar grupe. Podsticanje inovacija, testiranja i poboljšanja su nam kao ključne aktivnosti na polju održivog razvoja omogućile da dođemo do pravih rešenja za podsticaj rasta sa posebnom posvećenošću očuvanju životne sredine.

Inovacije

Od osnivanja, 5àsec konstantno razvija nove aktivnosti zahvaljujući rešenjima i inovacijama koje su predstavljene tokom godina.

Danas, kao lideri na tržištu, mi nastavljamo da ulažemo napor u cilju pronalaženja optimalnih rešenja koja bi zadovoljila potrebe naših klijenata, na način koji ne ugrožava očuvanje životne sredine.

Razvoj

Primena šeme ‘We Share’ odražava našu želju da usvojimo održivu strategiju razvoja širom sveta.

Većina zemalja u kojima poslujemo se obavezala, potpisujući akt o održivom razvoju, da primenjuje akcije sa ciljem smanjenja dugoročnog uticaja na životnu sredinu.