Naše obaveze

Očuvanje životne sredine

Tokom niza godina, 5àsec u svetu je rastao, pozicionirajući se kao lider na tržištu nege tekstila.

Rast kompanije je postavio novi zadatak: nastaviti sa pružanjem usluga vrhunskog kvaliteta na po životnu sredinu održiv način.  

 

Program "Mi delimo (We Share)"

Program je uveden 2011. godine, sa sledećim ciljevima:

  • Pronalaženje rešenja sa ciljem minimiziranja uticaja na životnu sredinu
  • Uvođenje rešenja koja garantuju sigurno i bezbedno radno okruženje i promovišu inovacije sa ciljem pronalaženja ekološki prihvatljivih metoda u našem radu