Hemijsko čišćenje & pranje

Hemijsko čišćenje

Hemijsko čišćenje je proces čišćenja tekstila, koji se vrši kombinovanjem efikasnosti mehaničke akcije i hemijskog rastvora. Postoji više vrsta rastvora koji se danas koriste, od kojih se kao najčešće korišćeni izdvajaju perhloretilen i siloksan. Mašina za hemijsko čišćenje je slična mašini za pranje, s tim da umesto vode koristi hemijski rastvor, i to u okviru zatvorenog sistema, koji omogućava da se rastvor nakon što je jednom upotrebljen, kroz nekoliko faza prečišćava i ponovo koristi. Uz sveukupan napredak nauke i tehnologije, hemijsko čišćenje i danas predstavlja najefikasniji način uklanjanja masnih i ostalih fleka sa tekstila.

5àsec rukuje hemijskim rastvorima na odgovoran način, i kada je u pitanju zdravstvena zaštita zaposlenih, i kada je u pitanju očuvanje životne sredine.

Pranje

Sve naše radnje su opremljene i profesionalnim mašinama koje kao primarno sredstvo čišćenja koriste vodu. Ova vrsta čišćenja se bazira na 4 elementa, koji su od presudnog značaja za efikasnost ove vrste čišćenja:

  • Mehanička akcija
  • Sredstva za pranje (deterdženti)
  • Temperatura vode
  • Vreme trajanja ciklusa

5àsec za ovu vrstu čišćenja koristi ekskluzivni varijetet deterdženata, koji su pored osnovne svrhe odn. čišćenju, namenjeni i omekšavanju, beljenju i odmašćivanju tekstila.